Tag: Film

20% og??lnej sumy

Mi??: Janek, nie mieszajmy my??lowo dw??ch r????nych system??w walutowych. Nie b─?d??my Pewex`ami. Dostajemy za tego misia, jako konsultanci 20% og??lnej sumy koszt??w i ju??. Wi─?c im on jest dro??szy, ten mi?? tym… no? Koniaczek? Hochwander: Podw??jny…Sta─? mnie! Mi??: Noooo… Read more →

MAMON

Ja w og??le nie lubi? chodzi? do kina. A szczeg??lnie nie chodz? na filmy polskie w og??le…
Nudzi mnie to po prostu…
Zagraniczny to owszem. P??jd? sobie.
Bo fajne s? filmy zagraniczne. Wie pan?
Read more

“To piskle kuku??ki. Kuku??ka nie buduje gniazda, nie ???czy si? w pary, ??yje z kilkoma samcami na raz, a jaja podrzuca innym, przewa??nie mniejszym, ptaszkom. M??oda kuku??ka ro??nie szybciej i wypycha z gniazda inne piskl?ta. Zastanawiam si? sk?d si? bierze w przyrodzie, przepraszam za wyraz, takie kurestwo.”