Pe??ne powodzenie

powodzenie

S─? ju?? wyniki roku ubieg??ego. Pe??ne powodzenie. B─?dzie to robione dalej.

Ludzie decyduj─?. To jest spe??nione.